6 термина, които трябва да знаете преди да продадете застраховка

Информираният потребител в общия случай е доволен потребител, просто защото е наясно със спецификите и условията на продукта или услугата, които избира да ползва. Това в пълна степен важи и за застраховките. Затова, когато предлагате застраховка, трябва да го направите информирано.

Ето основните въпроси и свързаните с тях термини, с които трябва да са запознати клиентите, на които предлагате застраховка.

  1. Застраховка, полица – това са все популярни изрази, които означават едно – застрахователен договор. Когато клиента си купува застраховка, той сключва застрахователен договор. Това е писмено двустранно споразумение между застрахователя и застрахования. Застрахователният договор се сключва писмено във вид на застрахователна полица или друг писмен акт. Той съдържа задължителни реквизити. В общия случай застрахователният договор се състои от общи условия и специални условия.
  2. Какво искате да застраховате? – това е “предметът на застрахователния договор” – най-общо могат да бъдат движими и недвижими вещи, както и вземания, може да се отнася до здравето, живота и телесната цялост.
  3. Срещу какви неблагоприятни събития искате застраховка? – покрити рискове, застрахователно покритие. Това са застрахователните рискове. За да се изплати обезщетение, ако някой риск се реализира, то той трябва да бъде включен в полицата, т.е. рискът да е покрит. Съвкупността от рисковете е застрахователното покритие. Ако даден риск не е включен в него, той не е обект на обезщетение, ако се реализира. Най-често по дадена застраховка се предлага основен пакет рискове, но могат да се добавят допълнителни. Обикновено добавянето на рискове повишава цената на застраховката, но дава и по-висока стпен на сигурност.
  4. За каква сума застраховате? – застрахователна сума (лимит на отговорност) представлява максималният размер на обезщетението, което застрахователят може да плати по дадена полица или риск по полица. Тази сума служи като основа за изчисляване на застрахователното плащане. В общото застраховане застрахователната сума представлява общия лимит на всички плащания по застрахователния договор. В животозастраховането размерът на застрахователното плащане в повечето случаи е равен на застрахователната сума. Например, при имуществена застраховка с лимит по пожар до 10 000 лв. и настъпил риск със щети на стойност 15 000 лв., застрахователят ще плати максимум 10 000 лв. – колкото е лимитът по застраховката. Може рисковете да са без лимит на отговорност. В такъв случай няма максимална сума на обезщетение по полицата. Затова е важно преди полицата да бъде сключена, да се изяснят предлаганите от застрахователя варианти за лимити на отговорност или за липсата им.
  5. Колко струва застраховката? – застрахователната премия е сумата, която застрахованият плаща на застрахователя по застрахователния договор, която е цената на услугата. Тя може да бъде еднократна или разсрочена на вноски. Размерът зависи от много фактори – колко и какви са покритите рискове, има ли и какви са лимитите на отговорност, има ли допълнителни условия по застраховката и т.н. Затова, когато има избор между различни оферти за дадена застраховка, не е нужно да се избира най-евтината. Например, два варианта за застраховка на апартамент – за 20лв. и 50лв. Разликата идва от включения в по-скъпата – риск от земетресение или друг риск.
  6. Срок на застраховката – това е периодът (срокът) на застрахователния договор. Застраховките в общото застраховане се сключват за срок от една година, животозастраховките са с по-голям срок.

 

Статията е копирана дословно от официалния сайт на Асоциация на българските застрахователи.