5 начина да получите препоръки от клиенти, дори когато не ви бива да ги поискате

Думата “препоръка” е в застрахователната индустрия като сребърен куршум… магическа отвара… и е спасителната благодат на агента.
Защо ли?
Просто е така.


Когато разполагате с безкраен поток от клиенти, които идват в офиса ви, то повече от половината работа е свършена.

– да намеря перспектива – изпълнено;
– да заинтригувам – изпълнено;
– да изградя доверие – изпълнено;

Защо тогава толкова много агенти се срамуват да поискат препоръки, които биха довели нови клиенти?

Ако вярвате, че това което правите е правилно… и че е най-доброто в интерес на клиента… ако осигурявате необходимата защита, като спестявате парите му, тогава трябва да сте горди!
И няма нищо лошо в това да поискате препоръка.

Ясно е, че да знаеш кое е правилно и да го усещаш, са две различни неща и има тревоги и страхове, които трябва да се преодолеят. Така че, ще се съсреодоточим върху това как притеснението връхлетяло агента може да бъде заобиколено:

  1. Социални мрежи – чрез социалните мрежи и други приложения можете да получите препоръки. Можете да изложите много информация за себе си и бизнеса. Приятелите ви могат да ви подкрепят. Това днес е модерната визитка, а хората прекарват много време там.
  2. e-mail подпис – подготвяйки подписа си с всичката информация за контакт, можете да включите и молба за препоръка. Едно изречение. Все някой ще го прочете.
  3. Обратна информация – много е важно, освен клиента да е доволен, да бъде и информиран без прекалено затрупване с информация, как е разрешен даден проблем. Дръжте клиентите си в течение, така ще знаят, че сте добър, а това е потенциална препоръка.
  4. Допълнителен контакт за всеки случай – всеки път с приключване на полица искайте допълнителен контакт. Този контакт не трябва да е част от семейството, а приятел. Свържете се с приятеля, представете се, задължително обяснете откъде имате контакта и защо. В повечето случаи вашият телефон ще бъде записан, а това е потенциален клиент.
  5. Давайте препоръки – препоръки за всички и всичко, което е извън вашата сфера и не сте конкуренти. Разбира се реални препоръки, за да избегнете обратния ефект.