ПРОДАЖБИ НА ЗАСТРАХОВКИ VS ЛИКВИДАЦИЯ НА ЩЕТИ

Има неписано правило за разделение между продажби на застраховки и ликвидация на щети. Донякъде има основание за това, но би било далеч по-добре ако се обединят в работата си в името на доволния клиент.

Щетата е моментът на истината!

Това е моментът, в който вашите обещания като агент са подложени на изпитание. Наистина ли ще оставите клиента си сам и ще разчитате, че вашите обещания ще се изпълнят от някой друг?

Агентите могат и трябва да са запознати с процеса по завеждане и ликвидиране на щети с цел избягване на недоразумения и неприятни изненади за клиента.

Ето няколко съвета, с които ще сте сигурни, че няма да има неприятни емоции при настъпване на щета:

  • Проследявайте процеса до приключване на щетата

Важно е да знаете, че има щета и тя е заведена. От там си направете график за проследяването й – представени ли са всички документи, трябва ли да се плащат вноски или ще се приспадат от обезщетението, по какъв начин ще се ликвидира щетата и т.н.

  • Окажете подкрепа

Един от най-големите проблеми на клиентите, когато имат заведена щета е чувството, че са пренебрегнати. Помогнете им да се чувстват уверени и подготвени в приключването на щетата. Нека да знаят, че могат да разчитат на вас от самото начало до приключването на щетата.

  • Обяснете покритията

Покритията по застраховката се посочват и обясняват преди още самата застраховка да бъде продадена. Въпреки това обаче в момент на щета е важно да се уточни какво точно е събитието и какво в конкретния случай е покритието на застраховката, без да изпадате в конкретика в обещанията /последното ще обясня защо в следващия съвет/.

  • Не правете обещания за покрития

Щетите и покритията по застраховките са по-сложни отколкото си мислите и може да ви коства доста разочарования, както и загуба на пари ако просто хвърляте обещания, за неща, които не зависят от вас. Застрахователната компания не изплаща застрахователно обезщетение, в случай че при извършената проверка се установят различия между фактическата обстановка и декларираните обстоятелства, установени посредством техническа експертиза и снимков материал.

  •  Увеличете доверието 

Повечето хора изпитват до голяма степен недоверие в застрахователните компании, когато трябва да заведат щета. За съжаление очакваното разочарование става реално и  спомага за усещането, че са пренебрегнати. Точно заради това е нужно да предложите помощта си, да обясните стъпките по завеждане на щета и ако това не е достатъчно, да се намесите компетентно. 

  • Предложете съдействие

Освен обяснения може да предложите и съдействие в събирането и подготовката на необхидимите документи за завеждане на щета. Изпращане на e-mail, факс или копиране на документи може да бъде от помощ за клиентите.

  • Проучете проблемите

Няма заведена щета без оплаквания. Едното на практика изключва другото. Именно затова когато клиентите имат оплакване, искат да бъдат изслушани. И ако не ги чувате, следващия път те ще говорят с портфейлите си на друго място, но не и при вас. В повечето случаи клиентите искат да знаят, че сте запознати с проблема им, и ще се заемете да помогнете по въпроса.

В заключение, ако разчитате на някой друг да се занимава със заведените щети на клиентите ви, правите голяма грешка. От вас зависи положителната или отрицателна нагласа на клиентите ви спрямо заведените щети и застрахователната компания като цяло.

Ако познавате други агенти, които искат да подобрят обслужването на клиентите си, препратете им статията. Ако сте подбрали поне един съвет, не забравяйте да кликнете върху бутона “Like”.