Перфектният застрахователен агент в 4 стъпки

Да си го кажем направо – за обикновения човек застраховката е нито вълнуваща, нито интересна. Повечето хора смятат, че застраховането е необходимо зло и не са във възторг, когато трябва да плащат премии.

Започването на бизнес като застрахователен агент в претъпкания пазар е достатъчно трудно, така че предизвикателството е голямо.

И тук идва големият въпрос – как да кажем, че продаваме застраховки и да привлечем внимание?

Представете си, че разполагате с ограничено време, в което можете да представите себе си и бизнеса, с който се занимавате в няколко минути.

Подгответе интригуващо и леко завоалирано представяне

Например:

  • „Имам необичаен бизнес в не чак толкова необичайна индустрия“;
  • „Ако кажа с какво се занимавам, няма да ми повярвате“;
  • „Работя в определена сфера“;

Казвайки нещо толкова различно ще привлечете много повече внимание.

Ако просто подходите с „продавам застраховки“, ще загубите аудиторията си от самото начало.

Обяснете с какви клиенти работите

Представете кратка характеристика на хората, с които бихте искали да работите. Това е изявление за идеалния клиент.

Например:

  • „Работя с хора, които са собственици на недвижимо имущество и/или бизнес в определена зона.“;
  • „Работя с хора, които имат повече от един апартамент.“

Така давате възможност да се разбере какво търсите.

Дайте пример за вече решен проблем

Третата стъпка е да представите кратък пример за разрешен проблем на клиент.

Обикновено изреченията започват с „Наскоро помогнах на един клиент…“ или „Един бизнесмен се беше обърнал към мен, за да му помогна с…“.

Например:

  • „Наскоро помогнах на мой клиент, който е финансово успешен. Той има няколко апартамента и търсеше възможности да намали отговорностите, както и да защити другите си активи.“;

Внимание: не трябва да са повече от три изречения, защото иначе ще прозвучи като опит да продавате.

Обяснете застрахователната част

Сега вече можете да обясните, че сте в застрахователния бизнес, но трябва да го направите така, че да продължите да поддържате любопитството.

Би трябвало да звучи така:

  • „Аз съм …, и работя в застрахователния бизнес. Клиентите идват при мен, защото имам уникалното умение да се справям със застраховатлните им нужди“;

Да обобщим. Ето как би трябвало да прозвучи всичко събрано заедно:

„Имам необичаен бизнес в не чак толкова необичайна индустрия. Работя с хора, които са собственици на недвижимо имущество и/или бизнес в определена зона. Наскоро помогнах на мой клиент, който е финансово успешен. Той има няколко апартамента и търсеше възможности да намали отговорностите, както и да защити другите си активи. Аз съм …, и работя в застрахователния бизнес. Клиентите идват при мен, защото имам уникалното умение да се справям със застраховатлните им нужди.“

И като за финал, ето няколко съвета: напишете няколко изречения за всяка от четирите стъпки. Използвайте ги взаимозаменяемо, в зависимост от ситуацията. Когато пишете тези изречения си мислете за това кое е нещото, което прави клиента ви специален, и кои са проблемите, които вече сте решили. Да споменете, че спестявате пари на клиенти, би привлякло и други такива, или че работите с отговорни хора, може да ви помоге да застраховате такива. След като сте подготвили изреченията, остава само едно – практика!