Мисия възможна – да задържим клиента!

Като застрахователен агент вероятно имате представа за това, как клиентите ви се чувстват по отношение на вас и вашата застрахователна агенция. Така ли е? В края на краищата вие работите с тях всеки ден, така че със сигурност трябва да знаете как се представяте по отношение на лоялността на клиентите си.

Или по-скоро не? За съжаление, повечето застраховатлни агенти губят клиенти, защото не се съсредоточават върху задържането им. Ето защо:

1. Те ​​са съсредоточени върху привличането на нови клиенти.

2. Те не инвестират много време за клиенти по отношение на подновяване на полици или съдействие при завеждане на щети.

3. Те смятат, че задържането на клиента е естествен процес, в резултат на доброто обслужване на клиентите в началото.

В края на краищата е ясно, че ако не привличате нови клиенти, единственият начин да увеличите комисионните си е чрез кръстосани продажби. Но ако настоящите ви клиенти изпадат като мухи, създаването и задържането на добра клиентска база, която от своя страна гарантира комисиона, става почти непосилна задача.

И така кое е по-добре – да намираме нови клиенти или да задържим настоящите?

Най-добрият вариант е да се намери баланса, разбира се. За да се развие клиентската база е необходимо освен търсенето и привличането на нови клиенти, да се отдели време и на настоящите. За да остане клиента доволен и да пожелае да поднови застраховките си, трябва да се вложи отношение, защото сключването на полица е важно, но още по-важно е ако този клиент знае, че може да разчита на съдействие във всеки един момент, ако се наложи да заведе щета.

Основната причина, поради която застрахователните агенти губят клиенти се корени именно в отношението. В повечето случаи клиента напуска не заради цената, конкурентите и техните „по-добри“ условия, а именно защото е останал с впечатление, че няма на кого да разчита.

Затова е изключително важно да поддържате комуникацията с настоящите си клиенти, а те от своя страна, биха могли да доведат онези нови клиенти, които търсите. Няма по-голяма благодарност от това!