Какви са ползите от застраховането и защо то съществува?

Повечето от нас мислят за застраховката като необходимо зло. Рядко виждаме ползите от закупуването на застраховка… освен, че застрахователните компании трупат пари от премиите.

По една или друга причина много хора вярват, че не би трябвало да си купуват застраховка, или може би смятат, че това е загуба на пари и по-скоро няма да я купят, докато това не стане задължително по закон, както е с гражданската отговорност.

Истината е, че без застраховки, финансовият свят, такъв какъвто го познаваме би бил свит като стафида и ние бихме притежавали неща, само които можем да си купим в брой… ако изобщо съществуваха компании, които да ни плащат заплати.

Необходимо е да се знае как застраховката допринася за нашето общество, за да разберем нейната стойност.

Плащането на застраховка е по-скоро болезнено за повечето хора, но има няколко причини поради които застраховането помага на обществото като цяло.

И вярвате или не, всички щяхме да имаме по-малко пари в джобовете си, ако не беше застраховането.

Данъците щяха да бъдат много по-високи

Първо, застраховката ограничава парите, които всички ние трябва да платим за претърпени произшествия.

Без застраховка, мнозина, които са пострадали при злополука, ще точат държавни средства, в резултат на това, че няма да могат да плащат медицинските си разходи.

Накратко, данъците ви ще се увеличат, за да платите за рехабилитация или грижи за болните и пострадалите.

Застраховането помага на икономиката

В България щеше да има по-малко фирми, ако няма компании, които да ги застраховат.

Запитайте се следното: как би могъл някой бизнес да оцелее, ако страда от загуби? Ако събитие като градушката от 2014-та година в София, която унищожи голяма част от имуществото /движимо и недвижимо/, как щеше да се отрази на засегнатите компании?

Освен ако нямат достатъчно пари в банката, за да възстановят напълно загубите си, те веднага ще банкрутират.

Между другото, какво ще стане, ако банката обяви фалит? Станахме свидетели вече на подобна ситуация през 2014. Къде ще са техните пари? Кой би платил за възстановяването на кредитната система в банката? Всичко това е покрито от застраховки.

Застраховането прави възможни материалните ни мечти

Може би най-важната стойност на застраховката е фактът, че застраховката непряко ни дава кредит за закупуване на артикули, които смятаме за необходими и считаме за част от нормалния живот.

Имате нужда от застрахователна полица за закупуване на нова кола или дом, ако не възнамерявате да плащате в брой. Без застраховка за покриване на финансовите интереси на банката като притежател на залог върху вашия заем, не бихте могли да убедите банката да ви заеме парите.

Нека си го кажем: една банка няма да ви отпусне 200 000 лева, за да си купите дом, ако не е 100% сигурна, че имотът ще бъде възстановен, ако бъде унищожен. В края на краищата ще продължите ли да плащате ипотеката си, ако вашият дом е изгорял и не е бил възстановен, използвайки застрахователно обезщетение?

Не е нужно да отговаряте на това … вече са известни доста случаи, в които хората не искат да плащат ипотеката си, ако домът им струва по-малко, отколкото са платили.

Световната икономика зависи от застраховането

И накрая, застраховката играе огромна роля на световните финансови пазари. Застрахователните компании с нашите премийни пари са сред най-големите институционални инвеститори както в световен мащаб, така и в България. У нас те имат значителен принос за финансиране на вътрешния ни дълг, като са сред най-големите купувачи на Държавни ценни книжа от почти всички емисии, пускани от Министерство на финансите.